3C ENGINEERING CO., LTD

Dự án tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp tủ bảng điện đến 24kV và các sản phẩm gia công từ kim loại tấm

Cung cấp và lắp đặt tủ Rack 19"

Hợp đồng số: 123DC -  Sản phẩm: Tủ rack 19" 40U ...
Xem chi tiết

Dự án Thái Bình

Hợp đồng số: 068DC -  Sản phẩm: Tủ hạ thế - 13 cái...
Xem chi tiết

Trung tâm sản xuất chương trình (VTV)

Hợp đồng số: 16.062DC -  Sản phẩm: Tủ hạ thế: 255 cái ...
Xem chi tiết

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phốt pho vàng

Hợp đồng số: 16.018DC -  Sản phẩm: Tủ điện hạ thế: 38 cái...
Xem chi tiết