3C ENGINEERING CO., LTD

Dự án tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp tủ bảng điện đến 24kV và các sản phẩm gia công từ kim loại tấm

Nhà máy bia Sài Gòn

Sản phẩm: Tủ điện hạ thế (08 bộ)...
Xem chi tiết

Trạm xử lý nước thải Hải Dương

Sản phẩm: Bàn điều khiển 01 lô...
Xem chi tiết

Dự án Westbay

Sản phẩm: Tủ điện hạ thế 339 bộ...
Xem chi tiết

Hệ thống tủ điện cấp nguồn hạ thế

Sản phẩm: Tủ điện cấp nguồn hạ thế: 28 bộ...
Xem chi tiết