3C ENGINEERING CO., LTD

Dự án tiêu biểu

Chúng tôi cung cấp tủ bảng điện đến 24kV và các sản phẩm gia công từ kim loại tấm

Than Hà Tu

Hợp đồng số: 132DC -  Sản phẩm: Tủ cao thế đóng ngắt ngoài trời...
Xem chi tiết

Bệnh viện Xanh pôn

Hợp đồng số: 112DC - Sản phẩm: Tủ biến áp cách ly: 4 bộ ...
Xem chi tiết

Cung cấp và lắp đặt tủ Rack 19"

Hợp đồng số: 123DC -  Sản phẩm: Tủ rack 19" 40U ...
Xem chi tiết